ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္EXO ၏ လတ္တေလာထြက္ရွိထားေသာ “The War” အမည္ရွိေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္သည္ ေတးဂီတဇယားမ်ား၌ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယင္းေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္သည္ လတ္တေလာတြင္ အြန္လိုင္းေတးဂီတ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ ကူးယူနားဆင္သူအမ်ားဆံုးေတးသီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတြင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္သာ မက ႏုိင္ငံတကာေတးဂီတ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ iTunes အရ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၂) ႏုိင္ငံတြင္ပါ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ လ်က္ရွိသည္။ Apple ေတးဂီတဇယားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏိုင္ငံ၌ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈအရွိဆံုး ေတးအယ္လ္ ဘမ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးထြက္ရွိသည့္ The War အမည္ရွိေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္မွာ EXO ၏ စတုတၳေျမာက္ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖစ္ၿပီးအဖြဲ႕အတြက္ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားထပ္မံရရွိေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာေအာင္ ျမင္သည့္ ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News