ကမၻာေက်ာ္မင္းသားၾကီးေဂ်ာ့ဂ်္ကလြန္နီသည္ ျပင္သစ္မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ Voiciကုိ ၎၏အျမႊာကေလးႏွစ္ဦးဓာတ္ပံုမ်ားေဖာ္ျပခဲ့မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိမည္ဟုသိရသည္။ Voiciမဂၢဇင္းမွဓာတ္ပုံသမားမ်ားသည္ ၎တို႔ အိမ္ျခံစည္း႐ိုးေပၚသို႔တက္ကာကေလးငယ္မ်ားကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခဲ့သည္ဟုမင္းသားၾကီးကေျပာၾကားထားသည္။ အဆုိပါ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ထုတ္Voiciမဂၢဇင္းတြင္ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေဂ်ာ့ဂ်္ကလြန္နီ၏အျမႊာရင္ေသြးေလးမ်ားျဖစ္သည့္ အီလာနွင့္ အလက္ဇန္ဒါးတုိ႕၏ ပထမဆုံးပုံမ်ားဟုလည္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ မင္းသားႀကီးေဂ်ာ့ဂ်္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူအမ္မဲလ္ကလြန္နီတို႔သည္အျမႊာကေလးႏွစ္ဦးကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လအတြင္း၌လန္ဒန္တြင္ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးယခုအခ်ိန္အထိကေလးႏွစ္ဦး၏ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ၎တို႔ကလူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမရွိေသးေပ။ Voiciမဂၢဇင္းမွ ဓာတ္ပုံသမားမ်ားသည္ကလြန္နီမိသားစုသည္ ၎တို႔၏အီတလီႏုိင္ငံလိတ္ခ္ကုိမုိေဒသ႐ွိ ေနအိမ္မွာ႐ွိေနစဥ္ ကေလးႏွစ္ဦး၏ပံုကိုဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူခဲ့ျခင္းျဖသ္စည္။ Voici၏ အဆိုပါလုပ္ရပ္ကုိကန္႕ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းေဂ်ာ့ဂ်္ကလြန္နီကထုတ္ျပနေၾကျငာခဲ့သည္။ 

 

 

Related News