ကမာၻေက်ာ္ အာရွမင္းသားၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်က္ကီခ်မ္းသည္ ၎၏ပရိသတ္က ၎အားတကယ့္အစစ္အမွန္ စြန္႔စားခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္းထင္ျမင္သည့္အတြက္ စြန္႔စားခန္းစတန္႔ခန္းမ်ားကိုယေန႔တိုင္ေအာင္ လူစားထိုး ႐ိုက္ကူျခင္းမရွိဘဲကို္ယ္တိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းMetro သတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိေနျပီျဖစ္သည့္ ၎၏အႏုပညာသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာစတန္႔ျပကြက္ေပါင္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလူစားမထိုးဘဲကိုယ္တိုင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။စတန္႔ခန္းမ်ားတြင္ ၎ႏွင့္အတူသ႐ုပ္ေဆာင္မည့္ စတန္႔သမားမ်ားအတြက္ အစမ္းေလ႔က်င္႔မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္လည္းညီအကိုမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တစ္စိတ္တစ္သမ္းတည္းပါ၀င္၍ အနာခံၿပီးေလ႔က်င္႔ေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၎၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ ရယူသနည္းဟုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ရိုက္ကူးေရးအတြက္ ခရီးမ်ားထြက္စဥ္ ေလယာဥ္စီးရသည့္ အခ်ိန္ေလးကိုပင္အနားယူသည့္အခ်ိန္အျဖစ္ အသံုးခ်သည္ဟုမင္းသားၾကီးကေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

Related News