ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ BTS အဖြဲ႕၏ မၾကာေသးမီကမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည့္ မီနီေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္သည္ အာရွေဒသတြင္သာမကဥေရာပေဒသထိပါ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ၿပီးကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း (၇၃) ႏုိင္ငံရွိေတးဂီတဇယားမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေကေပါ့ပ္ေတးသံရွင္မ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈကိုပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီဟုဆိုႏိုင္ေလာက္သည္အထိေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ BTS အဖြဲ႕၏ Love Yourself: Her အမည္ရွိမီနီေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္အား ႏုိင္ငံတကာေတးဂီတ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ iTUNESတြင္ အမ်ားဆံုးေရာင္းရခဲ့သည့္ေတးအယ္လ္ဘမ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္၏ ဂီတဇယားမ်ား၌နံပတ္ (၁) ေနရာမွ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းမီနီေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္၏ ေခါင္းစီးေတးသီခ်င္း DNA မွာလည္းေတာင္ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္၀မ္တို႔အပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ ေဟေဂရီ၊ ပီရူးအစရွိသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားထိပါ ပ်ံ႔ႏွံ႕ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News