ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ဂီတေလာကတြင္ Rainzအမည္ရွိေကေပါ့ေတးဂီတအဖြဲ႕သစ္ တစ္ဖြဲ႕အားယခုေအာက္တိုဘာလအတြင္းစတင္ပြဲထုတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ောကာင္းသိရသည္။ အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာRainzအဖြဲ႕၏ အဖဲြ႕၀င္ မ်ားမွာယခင္ Produce 101 Season 2 မွ အဖြဲ႕သားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ယခုေအာက္တိုဘာလလယ္ခန္႔တြင္ ပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိရန္လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီးေန႔ရက္ အတိအက်ကိုမူထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းလတ္တေလာတြင္မူRainzအဖြဲ႕သည္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ Rainz Shower အမည္ရွိမီနီေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရန္ရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳ လိုက္ၿပီဟုသိရွိရသည္။ 

 

 

Related News