ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းဂီတၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ G-Dragon ႏွင့္ Jooyeonတို႔က ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ဟုလတ္တေလာထြက္ေပၚေနသည့္သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ျငင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားကခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီးခ်ိန္းေတြ႕ေနၾကၿပီဟုေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားၿပီးဓာတ္ပံုမ်ားမွာယခင္ေဖာ္ျပ ခဲ့ဖူးေသာပံုအေဟာင္းမ်ားျဖစ္သလိုတမင္သက္သက္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟုလည္းသံသယရွိေနေၾကာင္းJooyeon ၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီကရွင္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔နည္းတူ G-Dragon ၏ အႏုပညာေအဂ်င္စီဘက္ကလည္း ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသာျဖစ္သလိုဓာတ္ပံုမ်ားမွာလည္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ခ့ဲ ၾကေသာ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုအၿပီး ရိုက္ကူးထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ 

 

 

Related News