ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းအႏုပညာၾကယ္ပြင့္ရိန္းသည္ လာမည့္ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ ေတးဂီတလႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ားႏွင့္အတူပရိသတ္ႀကီးထံအေရာက္ျပန္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လတ္ တေလာတြင္ အယ္လ္ဘမ္သစ္အတြက္ အၿပီးသတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီးယင္းအယ္လ္ဘမ္သစ္ကိုဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ (၄) ႏွစ္တာကာလအတြင္းပထမဦးဆံုးအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ လုပ္မည့္ ယင္းအယ္လ္ဘမ္သစ္မတိုင္မီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းကရိန္း၏ ဆ႒မေျမာက္ေတးအယ္လ္ဘမ္ Rain Effect အားေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ထြက္ရွိမည့္ ရိန္း၏ ေတးအယ္လ္ဘမ္သစ္မွာမီနီအယ္လ္ ဘမ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီးစုစုေပါင္းေတးသီခ်င္း (၅) ပုဒ္သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News