ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္အဆိုေတာ္ ေကတီပယ္ရီအားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္၀င္ခြင့္ (ဗီဇာ) ပိတ္ပင္ခဲ့ျဖင့္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ၂၈ရက္ေန႕တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ Victoria's Secret ဖက္ရွင္ရွိဳးပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္မရွိေတာ့ဟုသိရသည္။  ေကတီသည္  ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ထိုင္၀မ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ထို၀မ္အလံကို ၀တ္ဆင္ျပီးေနၾကာပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ကာ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ မ်ားကပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားကတရုတ္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုဆန္႕က်င္စဥ္ကကအမွတ္အသားအျဖစ္ ေနၾကာပန္းကိုသံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးေနၾကာပန္မ်ားျဖင့္ ဂါဝန္ခ်ဳပ္ဝတ္ျပီးေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္အတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒါသထြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုသိရသည္။ ေကတီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရကနဦးတြင္ ဗီဇာေပးျပီးသားျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News