နယ္သယလန္မွာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဂက်္စတင္ဘီဘာ၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုတြင္မူမၾကံုစဖူးအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာမွာဘီဘာ၏ေဖ်ာ္ေျဖမႈကိုလာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားကဘီဘာ့ ကိုယ္ရံေတာ္ကိုအ႐ူးအမူးျဖစ္သြားၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Pinkpop music festival တြင္ ဘီဘာသည္ပင္လွ်င္ဒုတိယနာမည္အၾကီးဆံုးျဖစ္သြားခဲ့ရျပီး ၎ႏွင့္ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ရပ္ေနသည့္ ၎၏ကိုယ္ရံေတာ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ Roelesကိုဘီဘာ့ပရိတ္သတ္မ်ားကေငးေမာသြားခဲ့ရျပီးအ႐ူးအမူးစြဲလန္းသြားၾကကာ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး အမ်ားဆံုးခံခဲ့ရသည္ဟုသိရသည္။ 

ဘိဘာ့ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ကတြစ္တာတြင္ Roeles၏ ပံုကိုတင္ထားကာ ၎ကိုPurpose tour ပြဲတုန္းကလည္းေတြခဲ့ရသည္ဟုေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။ BuzzFeedႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္Roeles က ၎တြင္တြဲေနသည့္ခ်စ္သူေကာင္မေလးရွိေၾကာင္းႏွင့္ တါစ္တာတြင္ ၎နာမည္ၾကီးေနသည္ကိုမယံုၾကည္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

Related News