ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္နာမည္ႀကီးမဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ ELLE ၏ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးမ်က္ႏွာဖံုးပိုင္ရွင္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းမင္းသားေခ်ာ Gong Yooအားေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ELLE မဂၢဇင္း၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမ်ားကို Gong Yoo က ေကာင္းကင္ျပာႀကီးအားေနာက္ခံထားကာပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားသည္။

မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမ်ားရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ Gong Yoo က ၄င္း၏ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ Goblin ဇာတ္လမ္းတြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္းရင္ဖြင့္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ အလြန္ဖိစီးလြန္းသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအၾကား ထိတ္လန္႔မႈႏွင့္အတူအရုပ္ႀကိဳးျပတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈတုိ႔ကုိပါ တၿပိဳင္နက္ခံစားခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၄င္းအေနျဖင့္ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားအားစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပိုင္ဘ၀ဆီကိုသာ ျပန္လာရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္းဖြင့္ဟခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ၄င္း၏စိတ္ပင္ပန္းမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္ခံထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိေသးဘဲ ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာလုပ္ငန္းသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵေတာ့ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

 

Related News