ၿပံဳခ်မ္း။  ။ အိုလံပစ္အားကစားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအတူတကြ ခ်ီတက္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမွ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ညီမျဖစ္သူကိုလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းတို႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၉)ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေအးခဲေနေသာ္လည္းအေရာင္တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ ေနသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ သရဖူကိုယူေဆာင္လ်က္ အျပာႏွင့္အျဖဴ ေနာက္ခံကိုရီးယားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအလံႏွင့္အတူခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ားခ်ီတက္ လာၿပီး၊ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Moon Jae-in သည္ အေရးႀကီးသည့္ထိုင္ခံုမ်ားထားရွိရာေနရာမွ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ၎သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ညီမျဖစ္သူ Kim Yo Jong ႏွင့္ ၿပံဳးရႊင္စြာလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲသို႕ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ တက္ ေရာက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရးလွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာခဲ့သည္။ 

 

 

Related News