ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ ဆင္၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာေတးသီခ်င္းအခ်ိဳ႕မွာခိုးခ်ထားသည့္ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းနာမည္ႀကီးေတးသီခ်င္းထုတ္လုပ္သူကြင္စီဂ်ံဳးစ္ကယခုဖြင့္ဟေျပာၾကားလိုက္သည္ဟုသိရသည္။

ယင္းအေၾကာင္းအရာအားလူသိရွင္ ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း၊ မုိက္ကယ္သည္ ၄င္း၏ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္တစ္ခုတည္းသာဦးတည္ကာေတးသီခ်င္းမ်ားစြာခိုးခ်ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းကြင္စီဂ်ံဳးစ္ကေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ံဳးစ္ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ သည့္ “Thriller” အမည္ရွိေတးအယ္လ္ဘမ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ “Billie Jean” သီခ်င္းအားအဓိကရည္ရြယ္၍ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေတးသီခ်င္းႏွင့္ ဒစၥကိုနာမည္ေက်ာ္ Donna Summer ၏ State of Independence အမည္ ရွိေတးသီခ်င္းတုိ႔အၾကားတူညီမႈတို႔ကိုေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္း State of Independence ေတးသီခ်င္းကိုလည္းဂ်ံဳးစ္ က စီစဥ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္သည္ အလြန္ေလာဘႀကီးသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သလို ၄င္း၏ Don’t Stop Til You Get Enough အမည္ရွိေတးသီခ်င္းအတြက္ လည္းကီးဘုတ္တီးေပးသူ Greg Phillinganesအားေတးေရးသူအမည္ေနရာ၌ေဖာ္ျပေပးသင့္ေၾကာင္းဂ်ံဳးစ္ကထပ္ ေလာင္းဖြင့္ဟခဲ့သည္။ 

 

 

Related News