မိနစ္ (၃၀) ခန္႔မွ် လမ္းေလွ်ာက္ေပး႐ံုျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ကာႏွလံုး၊ အဆုတ္၊ အေရျပား၊ အ႐ိုး၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းဆဲလ္မ်ားနွင့္ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စသည္တို႔အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာကိုရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ကို္ယ္ကာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါကလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကိုသာေရြးခ်ယ္ရန္ သုေတသီမ်ားကအၾကံျပဳထားသည္။လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးသူမ်ားအေနျဖင့္တစ္ပတ္လွ်င္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာလမ္းေလွ်ာက္ေပးမည္ဆိုပါက ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီးလမ္းေလွ်ာက္ေနခ်ိန္တြင္ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုမ်ားမ်ားလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ပိုရႈရသည့္အတြက္အဆုတ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပိုေကာင္းလာသည္ဟုသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစျပီး၁၀ မိိနစ္ခန္႔ ခပ္သြက္သြက္လမ္းေလွ်ာက္ရံုျဖင့္ ကယ္လိုရီ ၅၀ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ကာခႏၶာကိုယ္တြင္းဇီဝျဖစ္စဥ္ကိုလည္းအားေကာင္းေစသည္ဟုသိရသည္။ အေရျပားသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈအားတိုးသြားေစျပီးအေရျပားဆဲလ္မ်ားကိုအာဟာရျဖစ္ေစကာက်န္းမာႏုပ်ိဳသည့္ အသြင္ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အရိုးမ်ားကိုပိုသန္မာေစသည့္အျပင္ အရိုးမ်ား၏သိပ္သည္းဆကိုေလ်ာ့က်ေစၿပီးအရိုးပြေရာဂါျဖစ္ ေစတတ္သည့္ ေကာ္တီေဇာပမာဏကိုေလွာ့က်ေစႏိုင္ျပီးအရိုးပြျခငး္ကိုလည္းသက္သာေစသည္။ ၎အျပင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အန္ေဒၚဖင္ေဟာ္မုန္းမ်ားလည္းပိုမိုထြက္ရွိလာႏိုင္ျပီးတစ္ပတ္လွ်င္နာရီဝက္ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိဆဲလ္မ်ားကိုအားေကာင္းေစျပီးအထူးသျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာအပါအ၀င္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားစြာတို႔မျဖစ္ေအာင္လည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 

 

Related News