ဂ်ပန္နဲ႔အာဆီယံက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတတ္ႏိုင္တဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကို ၂၀၃၀ မွာ ေပးနိုင္ဖုိ႔  သေဘာတူညီထားလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔အေရွ႕ေတာင္အာရွအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးေတြ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ အခုလို သေဘာ တူညီလိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ေတြ႔ဆံုပြဲကိုေတာ့ တိုက်ိဳၿမိဳမွာ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

ေဒသတြင္းသက္ႀကီးလူဦးေရျမင့္တက္လာတာကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာမွာ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔နဲ႔ က်န္းမာတဲ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ရာမွာ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ကိုလည္း ၀န္ႀကီးေတြက သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေမြးေသဖြား စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ေတြမရႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ စနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး (WHO) နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ကိုလည္း ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္မွာ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာေတြ တိုးတက္ေရးကိုလည္း ပူးတြဲသုေတသနေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ၀န္ႀကီးေတြက သေဘာတူညီထားပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ယာဆုရွီဆာ ရွီဇိုကီက အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕လူဦးေရအတြင္း သက္ႀကီး လူဦးေရႏႈန္းဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏႈန္းအတိုင္းရွိလာတာ ဒါမွမဟုတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕သက္ႀကီး လူဦးေရႏႈန္း ထက္ ျမန္ျမန္တိုးလာႏိုင္တယ္လုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။ အလား အလာရွိတဲ့ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လုိ႔လည္း ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News