သားေလွ်ာျခင္းသို႔မဟုတ္ ကေလးအေသေမြးဖြားျခင္းအားတားဆီးကာကြယ္ရန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ မီးမဖြားမီ ၃ လခန္႔အလိုတြင္ အိပ္စက္ရာ၌ ေဘးေစာင္းအိပ္သင့္ေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကအၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္ ဟုသိရသည္။

အဆိုပါသုေတသနအရေမြးဖြားခါနီး ၃ လအလိုတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ပက္လက္အေနအထားျဖင့္ အိပ္စက္မည္ဆိုပါကသားေလွ်ာသားပ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၂ ဆျမင့္မားေၾကာင္းသိရသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိပ္စက္မႈအေနအထားသည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အိပ္ယာမွ ႏိုးထလာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ပက္လက္အေနအထားျဖစ္ေနပါကလည္းမစိုးရိမ္သင့္ေၾကာင့္ သုေတသီမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ယူေကတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၂၂၅ ဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းသည္ကေလးအေသေမြးဖြားေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးေစာင္းအိပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၃၀ ကိုအသက္ရွင္သန္ခြင့္ေပးႏိုင္မည္ဟုအဆိုပါသုေတသနအားေရသားသူမ်ားကခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။အဆိုပါ သုေတသနကိုျဗိတိန္ႏိုင္ငံထုတ္ Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

 

Related News