ကမၻာအႏွံ႔ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ကမာ္ၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)  ရဲ႕ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ျပန္လည္ရပ္တံ့ ေနတယ္လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ရဲ႕ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ငွက္ဖ်ား ေရာဂါဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းပို႔တာေတြ ႐ွိေနတယ္လို႔ ကမာ္ၻ႔ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပက္ဒ႐ိုအလြန္ဆိုက ေျပာပါတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျပန္လည္ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္လို႔  ပက္ဒ႐ိုက ေျပာပါတယ္။WHO ရဲ႕(၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ကမာ္ၻလံုး ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္း႐ွင္း ေရးရည္မွန္းခ်က္ ဟာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။
 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔ရန္ပံုေငြရ႐ွိမႈဟာ လည္း (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ကတည္းက ေႏွာင့္ေႏွးလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရန္ပံုေငြနည္းလာတာေၾကာင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရ႐ွိႏိုင္မႈ နည္းလာတယ္လို ႔ပက္ဒ႐ိုက ေျပာပါတယ္။
 
ငွက္ဖ်ားေဆးယဥ္လာတာေၾကာင့္လည္း ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေႏွာင့္ေႏွးေနတာျဖစ္ၿပီး ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ေတြနဲ႔ ျခင္ေဆးျဖန္းတာေတြလုပ္ၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္လို႔လည္း ပက္ဒ႐ိုကေျပာပါတယ္။
 
ကမၻာ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အစီရင္ခံစာဟာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါစီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္လာတာေတြ၊ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ေရးေတြ၊ ေရာဂါ႐ွာေဖြတာေတြနဲ႔ ကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာထားတဲ့အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News