တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယီနဲ႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တီဒ႐ို႕စ္အက္ဟေနာ့မ္ဂက္ဘေရး အီးစက္စ္ တို႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဘက်င္းၿမိဳ႔မွာ ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္ကေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။  ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အသင့္႐ွိေနၿပီး ကမာၻ႕က်န္းမာေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္  ပိုမိုပံ့ပိုးမႈေတြေဆာင္႐ြက္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က အသင့္ ႐ွိေနတယ္လို႔လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီကေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ကမာၻ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္က်န္းမာေရးက အဓိကအစိတ္အပိုင္းကပါ၀င္ေနတယ္လို႔လည္း ၀မ္ယီက ေျပာပါတယ္။ ပိုးလမ္းမႀကီးနဲ႔ တ႐ုတ္-အာဖရိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအာက္မွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပံပိုးမႈနဲ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြပါအက်ိဳးခံ စားခြင့္ရမဲ့ (၅)ႏွစ္ၾကာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြက သာယာ၀ေျပာတဲ့လူ႕မႈဘ၀တည္ေဆာက္ဖို႔ကို ရည္႐ြယ္တယ္လို႔လည္း၀မ္ယီကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈေတြကိုတန္ဖိုးထားေၾကာင္းနဲ႔ ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ ေဆာက္ရာမွာပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ ဆႏၵ႐ွိတယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News