အေစာပိုင္းစစ္ေဆးမႈေတြအရ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ၊ ကီဗူျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အီဘိုလာေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ကေျပာပါတယ္။ အခုအီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာျဖစ္ ေနတာက ထူးဆန္းေနၿပီး ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ W.H.Oနဲ႔ ကြန္ဂိုအစိုးရတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢေျပာခြင့္႐ွိသူ ဖာဟန္ဟတ္က ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ အီဘိုလာျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္မွာ ကြန္ဂိုအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

အီေကြေတာျပည္နယ္မွာ အီဘိုလာေရာဂါကင္းစင္ၿပီလို႔ ကြန္ ဂိုက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကတ ရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး (၈)ရက္အၾကာမွာအခုလိုေၾကညာခဲ့တာပါ။ အီေကြေတာျပည္နယ္ကေရာဂါပ်ံပြားမႈေၾကာင့္ လူ(၂၉)ဦးေသ ဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါနမူနာ(၆)ခုထဲက (၄)ခုမွာ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈေတြထပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ အစိုးရကေျပာတယ္ဆိုၿပီး W.H.Oကေျပာပါတယ္။ ရ၀မ္ဒါနဲ႔ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ကီဗူျပည္နယ္ ဟာ ကြန္ဂိုျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူ(၁)သန္းေက်ာ္ကို ေနရာခ်ေပးထားတဲ့ျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News