အခုႏွစ္တုပ္ေကြးရာသီအတြင္းဂရိႏုိင္ငံမွာတုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၅၆)ဦး႐ွိလာၿပီးဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့တုပ္ေကြးရာသီတစ္ခုလံုးေသဆံုးမႈထက္ (၁၄)ဦးပိုမ်ားေနပါတယ္။ အခုတုပ္ေကြးရာသီအတြင္း ဂရိႏုိင္ငံတ၀န္းက လူ(၅၆)ဦးဟာတုပ္ေကြးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ဆင့္ပြားေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ဂရိေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးစင္တာ(HCDCP)က ၾကာသပေတးေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္တုန္းကေတာ့ ေသဆံုးသူ(၃၉)ဦး႐ွိခဲ့တာပါ။ လက္႐ွိမွာေတာ့ ကေလးနဲ႔လူႀကီးေတြအမ်ားစုပါတဲ့ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနသူ(၆၁)ဦးကိုအေရးေပၚကုသေဆာင္မွာကုသေပးေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆင့္ပြားေရာဂါေတြအတြက္ ပိုျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားတဲ့ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားေတြကိုကာကြယ္ေဆးထိုးေပးတာရဲ႕ သိသာ ထင္႐ွားတဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္းဂရိကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ေတြကထပ္ေျပာပါတယ္။ ေသဆံုးတဲ့သူ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက အစဦးက်န္းမာေရးမေကာင္းတာေတြ႐ွိခဲ့ေပမဲ့ ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသူေတြလို႔ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂရိအစိုးရက ႏုိင္ငံတစ္၀န္းကေဆး႐ံုေတြကို ကာကြယ္ေဆး(၅)ေသာင္းေပးထားေပမဲ့ ဆီအိုဒရာကေတာ့ စိတ္ပူေနဆဲပါ။ ဧၿပီလေလာက္ဆိုရင္ တုပ္ေကြးရာသီကုန္ေလာက္တယ္လို႔ HCDCPရဲ႕ကူးစက္ေရာဂါကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ တဲ့(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုႏွစ္တုပ္ေကြးရာသီတုန္းကေတာ့ ေသဆံုးသူ(၄၂)ဦး႐ွိတယ္လို႔ HCDCPကမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ေဆာင္းရာသီတုပ္ေကြးရာသီမွာေတာ့ ေသဆံုးသူ (၁၀၈)ဦး ႐ွိပါတယ္။

 

 

Related News