ျပည္တြင္းနဲ႔ႏုိင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ၀ယ္လိုအားျပည့္မီေအာင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၾကက္ဥေတြရဲ႕အညစ္အေၾကးသန္႔႐ွင္းဖို႔ တင္းက်ပ္တဲ့စံႏႈန္း သတ္မွတ္ လိုက္ပါတယ္။

ကမာၻ့ၾကက္ဥအစားဆံုးဒုတိယႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံတြင္းထုတ္ၾကက္ဥအညစ္အေၾကးသန္႔႐ွင္းေရးအတြက္ တင္းက်ပ္တဲ့ စံႏႈန္းေတြသတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမွ် ၾကက္ဥအလံုး(၃၃၀)စားၿပီး (၁၆၅)လံုးပိုၿပီး အ စိမ္းေသာက္ေလ့႐ွိပါတယ္။ အဲဒီထူးျခားတဲ့အေလ့အထေၾကာင့္ ၾကက္ၿခံေတြကေန စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအာဏာပိုင္ေတြအထိ အဆင့္ဆင့္က အညစ္အေၾကးသန္႔႐ွင္းမႈကို စစ္ေဆးေလ့႐ွိေနတာပါ။

က်ဴ႐ွဴကြ်န္း၊ ကူမာမိုတိုစီရင္စုက ဆင္ေျခဖံုးေဒသေစ်းတစ္ ခုမွာ ေဒသတြင္းၾကက္ၿခံေတြကၾကက္ဥေတြကို တစ္ရက္ပ်မ္းမွ်အလံုး(၇)ေသာင္းေရာင္းေနရၿပီး ဒါဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ိဳက ကုန္ တိုက္တစ္ခုရဲ႕ ၾကက္ဥေရာင္းအားထက္ (၇)ဆမ်ားတာပါ။

ၾကက္ဥေတြကိုတစ္ေန႔တည္းေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ခ်က္ခ်င္းေရာင္းခ်စနစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ ပိုးသတ္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္ေတြဆီတင္ပို႔ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အခ်ိန္တစ္နာရီပဲ ရမွာပါ။ ၾကက္ဥအစိမ္းနဲ႔ထမင္းတြဲစားရတာႀကိဳက္သူေတြအတြက္ အခုသန္႔႐ွင္းေရးစံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါ တယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီကေန ၾသဂုတ္အထိ (၈)လအတြင္း ၾကက္ဥ(၃၄၅၁)တန္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကတင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ႏွစ္ စဥ္ၾကက္ဥတင္ပို႔မႈထက္ (၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာတာပါ။

 

 

Related News