တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘက်င္းမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္(၁၆၁)ခု႐ွိေနတဲ့အတြက္ စံုစမ္းမႈေတြကို မတ္လ(၃)ရက္မွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မတ္လ(၂)ရက္မွာ လိေမၼာ္ ေရာင္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ေဘက်င္းၿမိဳ႕ဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြခဏခဏ ျဖစ္တတ္တဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး ေလထုထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့အႏၱရာယ္႐ွိတဲ့ ေသးငယ္တဲ့အမႈန္(PM 2.5)ေတြ တစ္ကုဗမီတာကို(၁၈၁)မိုက္ခ႐ိုဂရမ္အထိ႐ွိေနပါတယ္။ အဲဒီဆိုး႐ြားတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ကာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြ ကိုလည္း ရပ္နားထားၿပီး မီးခိုးေငြ႔အလြန္အကြ်ံထြက္ေနတဲ့ယာဥ္ေတြကို လမ္းေတြေပၚ ေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳထားပါဘူး။ (၃)ရက္ဆက္တိုက္ ေလထုအရည္အေသြးညႊန္းကိန္း(၂၀၀)နား၀န္းက်င္ ႐ွိေနခ်ိန္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ မတ္လ(၃)ရက္အထိ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆက္ျမင့္ ေနေသးေပမဲ့ မတ္လ(၅)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ ေလထုအရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

 

 

Related News