ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕အခုတုပ္ ေကြးရာသီမွာေသဆံုးသူ(၁၁၁)ဦး႐ွိလာၿပီးလူ(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္ဖို႔ ဂရိအာဏာပိုင္ေတြက ႐ုန္းကုန္ေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။အခုႏွစ္ေႏြဦးကာလမွာစတင္တဲ့တုပ္ေကြးရာသီအတြင္းတုပ္ေကြးနဲ႔ဆက္စပ္ေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၁၁၁)ဦး႐ွိလာၿပီလို႔ ဂရိေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးစင္တာ(HCDCP)က ၾကာသပေတးေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာအေရးေပၚဌာနမွာကုသမႈခံယူေနသူ(၃၀၅)ဦး႐ွိခဲ့ၿပီးလူ(၁၅)ဦးကိုပဲကာကြယ္ေဆးထိုးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုတစ္ပတ္မွာ ေသဆံုးသူ(၂၀)ဦး႐ွိခဲ့တယ္လို႔ HCDCPရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။

ဂရိမွာလူ(၂.၅)သန္းကိုတုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားႏုိင္ေပမဲ့ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားတဲ့အခ်ိန္ မွာကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူ(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိရမယ္ဆိုတဲ့ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(W.H.O)ရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ ဂရိ ႏုိင္ငံက ႐ုန္းကန္ေနရတုန္းပဲလို႔ HCDCPဥကၠ႒ သီယိုဖိုးလစ္စ္ ႐ိုဇန္ဘာ့ဂ်္ကေျပာပါတယ္။ အခုႏွစ္ဧၿပီလအထိတုပ္ေကြးရာသီ ျဖစ္ေနဦးမယ္လို႔ HCDCPကခန္႔မွန္းေနၿပီးHCDCPကပါေမာကၡ ဆိုတီရစ္ ဆီယိုရာ့စ္ရဲ႕အေျပာအရဂရိမွာတုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစားBပဲျဖစ္တာလို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကေတာ့ ဂရိကကာကြယ္ေဆးထိုးေပးေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုအေရးေပၚကာကြယ္ေဆး(၅)ေသာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇-၂၀၁၈)တုပ္ေကြးရာသီမွာေတာ့ တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၄၂)ဦး႐ွိ ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၆-၂၀၁၇)တုပ္ေကြးရာသီမွာေတာ့ ေသဆံုးသူ(၁၀၈)ဦး႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News