အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ယီမင္ႏုိင္ငံမွာ ကာလ၀မ္းေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေနလို႔ ေသဆံုးမႈ(၃၂၇)ခု႐ွိလာခ်ိန္မွာယီမင္အာဏာပိုင္ေတြကအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ယီမင္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဆာနာကဟူသီစစ္ေသြးႂကြေတြထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့အပိုင္းမွာ ယီမင္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကအေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္ေတြမွာအပူခ်ိန္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာလ၀မ္းေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာေၾကာင့္ အ ခုလိုေၾကညာခဲ့တာပါ။ ယီမင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္လူဦးေရေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ တနဂၤေႏြေန႔အထိေရာ ဂါျဖစ္ပြားမႈေပါင္း(၁၆၀၀၀၀)ေက်ာ္႐ွိခဲ့ၿပီးေရာဂါနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ေသဆံုးမႈေပါင္း(၃၂၇)မႈ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၃) ပတ္အတြင္းဆာနာမွာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)အပါအ၀င ္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အကူအညီေတြနဲ႔ အေရးေပၚ ကုသေရးစင္တာ(၂၉)ခုဖြင့္ထားၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕တျခားျပည္နယ္ေတြမွာေနာက္ထပ္စင္တာေတြဖြင့္သြားဦးမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ လက္႐ွိမွာေတာ့ ယီမင္က ကာလ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔သံသယ႐ွိတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာကေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ (၄)ႏွစ္ၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမႈေတြပိုျဖစ္ေနတာလို႔ ေ၀ဖန္ေနၾကတာ လည္း႐ွိေနပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာအေဆာက္အအံု(၅၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပ်က္စီး သြား႐ံုမကေရ၊ ေျမနဲ႔ အစားအစာေတြကိုလည္းအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္မႈေတြ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီကေနအခုထိဆိုရင္ ကာလ၀မ္းေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာ(၂)ႀကိမ္႐ွိၿပီးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေတြေၾကာင့္ လူ(၃၀၇၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ေရာဂါလို႔သံသ ယ႐ွိတဲ့ျဖစ္ရပ္ေပါင္း(၁.၅)သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီးေဒသတြင္းက်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ အဲဒီပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေတြဟာကမာၻ႔အဆိုးဆံုး ကာလ၀မ္းေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေတြလို႔ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News