ေဆး၀ါး႐ွားပါးမႈေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးစနစ္ဟာစိုးရိမ္ေနရၿပီးလူနာေတြေဆး႐ံုမွာေသာင္တင္ေနပါတယ္။ ဇင္ ဘာေဘြက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အေျခခံေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဆးခန္းေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ထားၿပီးခ႐ိုင္ေဆး႐ံုေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ေဆး႐ံုေတြဆီပို႔ေပးပါတယ္။ ကိစၥရပ္ေတြကိုအဆိုးဆံုးျဖစ္ေစခဲ့တာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္မွာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားေတြမ႐ွိတာ ျဖစ္ၿပီးဇင္ဘာေဘြက်န္းမာေရးက႑ကိုထိခုိက္ေစခဲ့သလိုေဆး႐ံုေတြမွာလည္းလူအင္အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရလဒ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ မၾကာမၾကာေတြ႔ရဖို႔ အစိုးရေဆး႐ံုေတြဆီသြားခဲ့ၾကေပမဲ့ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ နာရီနဲ႔ခ်ီေစာင့္ရသလိုအထူးၾကပ္မတ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ တစ္ခါတစ္ေလသီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္ရပါတယ္။

အဲဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္ အငယ္တန္းဆရာ၀န္ေတြႏုတ္ထြက္ကုန္ၾကၿပီးအဲဒီအေျခအေနကိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ အစိုးရဆီကကတိက၀တ္ကိုရႏိုင္ဖို႔ အႀကီးတန္းအႀကံေပးေတြကလည္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ယာယီအေကာင္အထည္ေပၚလာတာေတြပဲ႐ွိခဲ့ပါ တယ္။ ေဆး၀ါးနဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသံုးပစၥည္း႐ွားပါးမႈအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းကိုဇင္ဘာေဘြအစိုးရကအေၾကာင္းျပခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News