ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္းမွာ အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာတိုးတက္မႈ႐ွိေနေပမဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက က်န္ေသးတယ္လို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ေမ(၂၈)ရက္ကက်င္းပခဲ့တဲ့သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)ရဲ႕အႀကီးတန္းအရာ႐ွိေတြကေျပာပါတယ္။ ကာတို၀ါၿမိဳ႕နဲ႔ဘူတန္ဘိုၿမိဳ႕တို႔မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္အတြင္း အီဘိုလာေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားမႈကသိသိသာသာေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ (WHO)က်န္းမာေရးအေရးေပၚအစီအစဥ္ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွဴးမိုက္ကယ္ ႐ိုင္ယန္ ကေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးတဲ့လူဦးေရျမင့္တက္ခဲ့သလို တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ကာကြယ္ ေဆးေတြရထားတဲ့ကာကြယ္ေဆးထိုးစင္တာေတြမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔သူတို႔ရဲ႕အိမ္ကေနလာႏိုင္ပါတယ္။ အခုႏွစ္အစပိုင္းကစ ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေတြကိုဦးတည္တဲ့တိုက္ခိုက္မႈ(၁၇၄)ခု႐ွိၿပီး က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေ႐ွာက္မႈအလုပ္သမားေတြ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြ၊ လူနာေတြက ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုဆီထြက္ ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္လို႔ (WHO)ရဲ႕စာရင္းအင္းေတြအရသိရပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလကေန အခုေမလအထိနဲ႔ (၂၀၁၈)ခု ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကေနဒီဇင္ဘာလအထိ (၅)လဆီကိုႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက (၃)ဆျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News