ဖိလစ္ပိုင္က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြက ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကိုတိုက္ ဖ်က္ႏုိင္မယ့္အားထုတ္မႈေတြပိုတိုးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။အခုႏွစ္အစကတည္းကဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ လူ(၆၂၀)ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရသူ (၁၄၀၀၀)႐ွိခဲ့လို႔ လူေတြကိုေသြးလြန္တုပ္ေကြးထပ္မကူးေစဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြကပိုႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကေသြးလြန္တုပ္ေကြးကူးစက္သူဦးေရထက္ အခုႏွစ္မွာ (၉၈)ရာခိုင္ႏႈန္းပိုျမင့္တက္လာလို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေသြးလြန္တုပ္ေကြးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတယ္လို႔ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြကေၾကညာခဲ့တာပါ။ မိုးရာသီမွာကူးစက္ခံရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြပိုမ်ားလာဖို႔လည္း႐ွိေနပါတယ္။ ကူးစက္ခံရသူ(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေသဆံုးသူ(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာအသက္(၅)ႏွစ္ကေန (၉)ႏွစ္ၾကားကေလးငယ္ေတြျဖစ္ေနတာပါ။

ေရာဂါပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈပိုဆိုးလာတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြကဖိလစ္ပိုင္အမ်ိဳးသားေဘး အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္စီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာအာဏာပိုင္ေတြ၊ ရဲေတြနဲ႔ အသိပညာေပးသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးအေျခအေနကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကိုပိုအေလးထားဖို႔အႀကံေပးေနသလို ျခင္ေတြေပါက္ဖြားႏုိင္တဲ့ေရ၀ပ္ေျမေတြကိုသန္႔႐ွင္းတာ၊ ပိုးေလာက္လန္းသတ္ေဆးျဖန္းတာ၊ ကေလးငယ္ေတြျခင္ကိုက္မခံရေအာင္ အ၀တ္အစားလံုလံုၿခံဳၿခံဳ၀တ္ေပးတာနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာျပေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြကိုလည္းေဆး႐ံုအျမန္ဆံုးပို႔တာေတြလုပ္ဖို႔ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြကတိုက္တြန္းေနပါတယ္။

 

 

Related News