အဂတိလိုက္စားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမွာ ပါ၀င္တယ္ဆိုတ့ဲစြပ္စြဲခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ တဲ့ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးဟာ  ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာခံု႐ံုးမွာျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားနာမႈေတြကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ မလိုဘူးလို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈစြပ္စြဲခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟး ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားဖြဲ႔စည္းပံု ဆိုင္ရာခံု႐ံုးမွာျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားနာမႈေတြကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ မလိုဘူးလုိ႔ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ ေတာင္ကိုရီးယားတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟး ကို ျပစ္တင္စြပ္စြဲႏိုင္ဖုိ႔ ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္က မဲေပးထားၿပီးျဖစ္လုိ႔  သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးမွာ ျပစ္တင္စြပ္စြဲႏိုင္မႈ ျပစ္ခ်က္ ရွိ၊မရွိကို ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာခံု႐ံုးက ၾကားနာမႈကို ခံု႐ံုးက ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ၾကားနာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွ်မွ်တတနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္တဲ့ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ပါ့ခ္ ဟန္ ခ်ဴး ကေျပာလိုက္တာပါ။ ၾကားနာမႈေတြကို သမၼတ တက္ေရာက္မႈ ရွိရွိ၊ မရွိရွိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔လည္း ပါ့ခ္ ဟန္ ခ်ဴး ကေျပာပါတယ္။ သမ္ၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ သမ္ၼတဟာ ေနာက္ထပ္ ၾကားနာမႈေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သမ္ၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးဟာ သူ႔ရဲ႕မိတ္ေဆြ ခ်ိဳဆြန္းဆီ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြထံကေန ေငြေၾကးရယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မွာ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

Related News