႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္တာဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ျခိမ္းေျခာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္သမ္ၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရုရွားႏုိင္ငံက ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ိဳး အရင္ကမရွိခ့ဲဘူးလို႔ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အၾကီးကဲ "ဂ်ိန္း ကလက္ပါ" က ႐ုရွားႏုိင္ငံဟာ သူတို႔ ေထာက္ခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံႏုိင္ဖို႔ နဲ႔ သတင္းအခ်က္လက္ေတြ မွ်ေ၀ႏုိင္ဖို႔ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာစြက္ဖက္ဖို႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံက တိုက္႐ိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ (ဒါမွမဟုတ္) ရန္စမႈနဲ႔အတူ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ ရွိလာမွာကို မထင္ခဲ့ဘူးလို႔အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲက ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ "ေဒၚနယ္ထရန္႔"ကေတာ့  အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ျငင္းဆန္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္တာဟာ အေမရိကန္အက်ိဴးစီးပြားအတြက္ အႏၲာရာယ္ျဖစ္လာေစႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ပစ္မွတ္ထားျပီး ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္  ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲ "ဂ်ိန္းကလက္ပါ" က ေျပာပါတယ္။        

    

Related News