ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္မွာ သမၼတ ဘာရွားအာဆတ္ရဲ႕ အစိုးရတပ္ေတြကို အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ ႐ုရွားတပ္ေတြကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းေတာ့မယ္လုိ႔ ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 

 

 

Related News