အေမရိကန္နွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ Gym (အားကစားခန္းမ) ေပါင္း ၁၁၈ ခုဖြင့္လွစ္ကာလည္ပတ္ေနသည့္ Time Athletic ကုမၸဏီက အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အဆုိေတာ္ ခရစၥဘေရာင္းအား အမည္ပ်က္စာရင္သြင္းလုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခရစၥဘေရာင္း သည္ Time Athletic အားကစား႐ံုတစ္ခုတြင္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ စကားမ်ားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ၎ႏွင့္ ၎၏သူငယ္ခ်င္းတစ္စုအား ယင္းကုမၸဏီပိုင္ အားကစား႐ံုမ်ားတြင္ ကစားခြင့္ကို တစ္သက္တာာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရစၥဘေရာင္းတို႔အုပ္စုသည္ အားကစားခန္းမအတြင္းရွိ ဘတ္စကက္ေဘာကြင္းထဲတြင္ ကစားေနစဥ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္းေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာတီးခတ္သီဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ အျခား ဧည့္သည္မ်ားက တုိင္ၾကားခဲ့ရာ မန္ေနဂ်ာက ၎ကို အသံေလွ်ာ့ရန္ သြားေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ခရစၥဘေရာင္းက ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူက ခရစၥဘေရာင္းကို ထြက္သြားေပးဖို႔ ေျပာသည့္အခါတြင္မူ ၎က တံခါးကို တံေတြးႏွင့္ေထြးသြားသည္ဟုလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ အလြန္ရန္လိုမႈျပဳျခင္းျဖစ္ကာ လက္မခံႏိုင္သည့္အတြက္ ခရစၥဘေရာင္းႏွင့္ ၎၏သူငယ္ခ်င္း တစ္သိုက္ကို အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါမွာရွိေနသည့္ Time Athletic ကုမၸဏီ၏ အားကစားခန္းမ ၁၁၈ ခုတြင္ ကစားခြင့္ ပိတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခရစၥဘေရာင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ တစ္စံုတစ္ရာတုန္႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။  

Related News