ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Casio နာရီကုမၸဏီသည္ ယခု ဇန္န၀ါရီလတြင္ လက္ဗီးဂတ္စ္၌ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ ကမၻာ့နည္းပညာ ထုတ္ကုန္ျပပဲြတြင္ Android Wear 2.0 သံုးထားျပီး ေနရာျပ GPS စနစ္ပါ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Casio WSDF20 စမတ္နာရီကို ထုတ္လုပ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Android Wear 1.0 သံုး WSDF10 စမတ္နာရီျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သည့္ Casio ၏ အဆိုပါနာရီသည္လည္း ေစ်းကြက္တြင္ ေပါက္ေျမာက္ႏိုင္ေခ်ရွိျပီး အမွန္တကယ္အဆင့္အတန္းရွိသည့္ ပံုစံပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္း Casio WSDF20 နာရီတြင္လည္း ယခင္ WSDF10 စမတ္နာရီႏွင့္တူညီသည့္ အသြင္သ႑ာန္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ နာရီႏွစ္လံုးစလံုး၏ ညာဘက္ျခမ္းမွာ ခလုတ္သံုးခုပါရိွျပီး အၾကမ္းခံႏုိင္မႈအဆင့္မွာ အေမရိကန္စစ္တပ္သံုး 801G အဆင့္ရွိကာ ေရအနက္ မီတာ ၅၀ အထိ ေရလံုေအာင္ ဖန္တီးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၎ Casio WSDF20 နာရီ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ GPS စနစ္ပါရိွျပီး အင္တာနက္မရရွိသည့္  offine အေျခအေနမွာပင္ တည္ေနရာကို ရွာလို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။နာရီမွန္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ လက္ေဗြရာမ်ား မထင္ေစရန္အတြက္လည္း anti-fouling coating ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း Casio WSDF 20 ကို ဧျပီလ ၂၁ ရက္တြင္ ေရာင္းခ်သြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရွိရေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

Related News