ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရေရွ႕ေနေတြ ဟာ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ေဂ်၀ိုင္လီကို လာဘ္ေပးမႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈေတြနဲ႔ စြဲခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။ ေဂ်၀ိုင္လီ ဟာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တယ္ဆုိျပီး စြဲခ်က္တင္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီအၾကီးအကဲ ေဂ်၀ိုင္လီကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စား မႈေတြနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ ေရွ႕ေနေတြက စြဲခ်က္တင္လိုက္ပါတယ္။ အသက္ ၄၈ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေဂ်၀ိုင္လီ ဟာ ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံ သမၼတရဲ႕အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းခံထားရတာပါ။ေဂ်၀ိုင္လီအျပင္ ဆမ္းေဆာင္ကုမ္ၼဏီရဲ႕ အျခား အမႈေဆာင္ အရာရွိ ၄ ဦးလည္း စြဲခ်က္တင္ခံထားရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီယား အထူးစံုစမ္းေရးေရွ႕ေနေတြက လီ ဟာ ေတာင္ကိုရီယား သမ္ၼတ ပတ္ဂြန္းေဟးရဲ႕ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြ ခ်ိဳဆြန္းဆီကို ေငြေပးခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားပါတယ္။ လီ ဟာ ကုမ္ၼဏီကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔န႔ဲ အစိုးရရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံမႈေတြ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ လာဘ္ေငြေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီယား အစိုးရေရွ႕ေန ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီယားသမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟး ဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လြတ္ေတာ္ရဲ႕ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈခံထားရပါတယ္။ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံခံုရံုးက အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ သမၼတ ပတ္ဂြန္းေဟးဟာ သမၼတရာထူးက အၿပီးႏုတ္ထြက္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  ဆမ္းေဆာင္းကုမၼဏီနဲ႔ေဂ်၀ိုင္လီ တုိ႔က အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အမွားယြင္းတစ္စံုတရာမလုပ္ထားဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ္။  

 

Related News