အစၥေရး ႏုိင္ငံဟာသိမ္းပိုက္ရရွိထားတဲ့ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာ အေျခခ်ေနထိုင္မယ့္ အိမ္ရာအသစ္တည္ေဆာက္မႈဟာ အရင္ထက္ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ လေတြကလည္း အေရွေဂ်ရုဆလင္နဲ႔ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာအိမ္ယာအသစ္ေတြ ထပ္မံတည္ေဆာက္ဖို႔ ခြင္ျပဳခဲ့ပါတယ္။အစၥေရးတို႔ သိမ္းပိုက္ရယူထားတဲ့အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတည္းက အစ္ၥေရးအေျခခ်အိမ္ရာ အသစ္တည္ေဆာက္မႈအေရအတြက္ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။

အစၥေရးရဲ႕ မဟာမိတ္ေတြအပါ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကအစ္ၥေရးရဲ႕သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ေျမေပၚမွာ အေျခခ်ရာအသစ္ေတြတည္ေဆာက္မႈဟာ ဂ်နီဗာညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အစၥေရးရဲ႕မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ သမ္ၼတသစ္အျဖစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းတည္းက အစၥေရးဟာ အိမ္ယာအသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္  ကမာၻအဖြဲ႔အစည္းေတြက သိမ္းပိုက္ရရွိထားတဲ့ ပါလက္စတုိင္း ပိုင္ေျမေပၚမွာ အစ္ၥေရးႏုိင္ငံက အိမ္ရာသစ္အေျခခ်တည္ေဆာက္မႈကို ရပ္တန္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးအစိုးရဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ လေတြက အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွာ အေျခခ်အိမ္ရာအသစ္ ၅၅၀၀ ယူနစ္နဲ႔ အေရွေဂ်ရုဆလင္မွာ ေနာက္ထပ္အိမ္ယာအသစ္ ၅၀၀ ယူနစ္ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ခြင္ျပဳထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။  

 

Related News