ေရခဲမွတ္ေအာက္ ၅ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ တြင္ အိပ္စက္တည္းခိုႏိုင္မည့္ ကမၻာ႔ပထမဆံုး ေရခဲဟိုတယ္ကို ဆြီဒင္ႏိုင္ ငံေျမာက္ပိုင္း Kiruna ၿမိဳမွ (၇) ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိသည့္ အျမဲတမ္းအပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ရွိေသာ Jukkasjärvi ဆိုသည့္ ရြာေလးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ဟိုတယ္ကို (၁၉၉၀) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုတယ္ကိုဖြင့္လွစ္ကာ မတ္လတြင္ အဆိုပါေရခဲအေဆာက္ အဦမ်ား ေပ်ာ္က်ေလ့ရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေရခဲမွတ္ေအာက္က်ေရာက္သည့္ ကာလမ်ားတိုင္းတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။

အဆိုပါ အခန္းေပါင္း ၅၅ ခန္းပါ၀င္သည့္ ေရခဲဟိုတယ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အနီးအနားရွိ Torne ျမစ္မွ ေရခဲႏွင့္ႏွင္းခဲတန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကိုအသံုးျပဳကာ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ နာရီေပါင္း ၄၈၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရေၾကာင္းသိရသည္။ ဟိုတယ္၏ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ တစ္ညတည္းခိုခ ကုန္က်စရိတ္မာွ ေပါင္(၂၂၀) မွ (၁၀၀၀) အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဟိုတယ္ထဲတြင္ အိပ္ခန္းမ်ား၊ ဘားတစ္ခု၊ ေရခဲႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဖန္ခြက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ (၁၀) ခုႏွင့္ လက္ထပ္ခ်င္သည့္ စံုတြဲမ်ားအတြက္လည္း ေရခဲႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာ ေနရာတစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထား သည္ဟု သိရသည္။

အိပ္ယာမ်ားကိုမူ သမင္သားေမြးႏွင့္ျပဳလုပ္ေပးထားျပီး ၊ အိပ္ေနစဥ္အသံုးျပဳရန္ အထူးလိုအပ္သည့္ ပစၥည္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အဆိုပါေရခဲဟိုတယ္ကို အီတလီေရခဲပန္းပု လက္မႈပညာရွင္ Alessandro Falca ႏွင့္ ဆြိဒင္ႏိုင္ငံသူ ေရခဲပန္းပုပညာရွင္ AnnaSofia Mååg တို႔မွဆက္လက္ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Related News