တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁ ဒသမ ၀၄၄ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၁ ဒသမ ၄၃ ဘီလီယံ) ထိတိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတစ္ခုမွ ယေန႔သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ကိန္းဂဏန္းအတိအက်ေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင္းလင္းျမင္သာရွိရန္ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းသို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ နီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၏ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က အဆင့္ႏွင့္တူညီေၾကာင္း တ႐ုတ္လႊတ္ေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Fu Ying က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယခုလ ၅ ရက္ ေန႔ကက်င္းပေသာ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ၌တင္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးစရိတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ ဘ႑ာေရးဌာနက ေဖၚျပခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရမီဒီယာ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အမည္မေဖၚလိုသူ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ကိုးကားၿပီး အသံုးစရိတ္ကိန္းဂဏာန္းမ်ားကို ၄င္း၏ microblog အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအသံုးစရိတ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးဖို႔အဓိက အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Related News