အစၥေရးနဲ႔ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕အစြန္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းဆႏ္ၵျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီဆႏ္ၵျပပြဲမွာ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတုိင္းအမ်ိဳးသမီး ဒါဇင္ခ်ီ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးနဲ႔ပါလက္စတုိင္းအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ေသာၾကာေန႔က ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕အစြန္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပူးေပါင္းဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏ္ၵျပပြဲမွာ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတုိင္း အမ်ိဳးသမီးဒါဇင္ခ်ီပါ၀င္ခဲ့ျပီး အစ္ၥေရးစစ္သားေတြကဆႏၵျပ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လံုျခံဳေရးရယူ ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဆံုးရွံုးနစ္နာမူေတြျဖစ္ခဲ့ျပီး မိသားစု၀င္ေတြလည္း ဆံုးရွံုးခဲ့ဖူးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

အစၥေရးနဲ႔ အာရပ္ေတြၾကား မေက်နပ္မႈေတြ၊ စိတ္အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေနတာေတြ သိေပမယ့္ အဲဒီ နာက်င္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡျဖစ္တာေတြကို ရပ္နားေစလိုတယ္လို႔ ဆႏ္ၵျပပြဲမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အယ္လ္ရွာတီရာက ေျပာပါတယ္။ အယ္ရွာတီရာဟာ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကအစ္ၥေရးနဲ႔ပါလက္စတုိင္းတို႔ၾကား ျဖစ္ခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဖခင္ဆံုးရွံုးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အယ္လ္ရွာတီရာက သူမဖခင္ဆံုးရွံုးသလိုမ်ိဳး အစၥေရးအမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖခင္ဆံုးရွံုးတဲ့ ၀မ္းနည္းမႈမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေစလိုဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုဆႏ္ၵျပပြဲကိုမိဘေတြ ဆံုးရွံုးခဲ့ရသူေတြအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ျပီး နာက်င္၀မ္းနည္းမႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတုိင္း ျပည္သူရာခ်ီအတြက္ နာက်င္မႈေတြအတူတကြမွ်ေ၀ဖို႔ ရည္ရြယ္ဖြဲစည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News