ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဟာ ဒံုးက်ည္နဲ႔ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္လာရင္ ေဘးကင္းရာကိုေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေစဖို႔ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈေတြကို အာခီတာ စီရင္စုနယ္မွာ ျပဳလုပ္သြားပါတယ္။ အခုေလ့က်င့္မႈဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ေလ့က်င့္မႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News