ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ တိုက္ခ်င္းပစ္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ (ICBM) အစီအစဥ္မွာ ဒံုးက်ည္ဟာ ေလထုထဲကို ေဘးကင္းစြာ၀င္ေရာက္ ႏိုင္တဲ့နည္းပညာမရွိေသးဘူးလုိ႔ ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာဟြမ္ေဆာင္း ၁၄ အမ်ိဳးအစားပဲ့ ထိန္းဒံုးက်ည္ကို ပစ္လႊတ္ခဲ့ၿပီးဒီဒံုးက်ည္ဟာ ICBM နည္းပညာသံုးတဲ့ ပထမဆံုးေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေျပာထားတာပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕တိုက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္မွာ ေလထုထဲကိုေဘးကင္းစြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာမရွိေသးဘူးဆိုတာကို ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (NIS) ကအတည္ျပဳထားတယ္လုိ႔ ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေျပာလုိက္တာပါ။
 
ဒါ့ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူးကိုပစ္မွတ္ကို တိတိက်က်ပစ္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာမရရွိေသးတဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနလို႔ အရင္ရွိထားဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ ဒံုးက်ည္ကိုေလထုထဲကို ေဘးကင္းစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာလည္းမရွိေသးတာကို ျပသေနတယ္လုိ႔ ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ၿပံဳဂဲရီ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ ေရးစခန္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္တာကိုအခ်ိန္မေရြးလုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိေပမဲ့ လက္ရွိမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းစမ္းသပ္မႈ လုပ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသးဘူးဆိုတဲ့ (NIS) ေျပာၾကားခ်က္ကိုကိုးကားၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြက ေျပာပါတယ္။ 
 
 

Related News