ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းကို ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၅.၂)ဘီလ်ံတန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထား လမ္းစီမံကိန္းကို စတင္ဖုိ႔ ထိုင္းအစိုးရက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ႏွစ္ခ်ီဆိုင္းငံ့ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ အတည္ျပဳလုိက္တဲ့အေၾကာင္းကို ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ေၾကညာ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုစီမံကိန္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ ကူမင္းကို လာအို၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္မယ့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မီးရထားလမ္းကို တည္ေဆာက္မယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းႀကီးရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီမီးရထားလမ္းစီမံကိန္းဟာ လာအိုႏိုင္ငံမွာ စတင္ေနတာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့  ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ အလုပ္သမားက႑လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ၊ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြန႔ဲ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ဖုိ႔ ႏွစ္ခ်ီ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ကေန ခိုရက္အထိဆက္မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထားလမ္း စီမံကိန္းအဆင့္တစ္အတြက္  အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၂)သန္းကို ေလးႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းအျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကအတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ လာအိုႏိုင္ငံနဲ႔နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏြန္ခိုင္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ရထားလမ္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမွာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာအမ်ားစုကိုတ႐ုတ္အင္ဂ်င္နီယာေတြဘက္ကပံ့ပိုးမွာျဖစ္လုိ႔ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာေတြ ကို ေနရာေပးၿပီး ကန္႔သတ္မႈေတြေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာရြတ္ရဲ႕ အခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြက ေဒၚသ ထြက္ေနၾကပါတယ္။ 
 
 
 

Related News