အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို(FBI)ရဲ႕အႀကီးအကဲအျဖစ္ သမၼတထရမ့္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္တဲ့ “ခရစ္ၥတိုဖာေရး”က ဗ်ဴ႐ိုကို အမွီအခုိကင္းေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။ ခရစၥတိုဖာ ေရးဟာ အေမရိကန္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အႀကီးတန္းအရာရွိေဟာင္းျဖစ္ၿပီးို(FBI) ညြန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးအတြက္ အတည္ျပဳႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ေတာ္မတီၾကားနာမႈမွာ အခုလိုေျပာလိုက္တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံစြက္ ဖက္မႈကို စံုစမ္းေနတဲ့ (FBI) ျဗဴ႐ိုညြန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းစ္ ကိုမီကို သမၼတ ထရမ့္က ေမလအတြင္းမွာ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့တာပါ။
 
သမၼတထရမ့္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ႐ုရွားတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့ႏိုင္ေခ်ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို လက္ရွိမွာို(FBI) ညြန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ေရာဘတ္ မူလာက အထူးအတိုင္ပင္ခံအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အမီွအခုိကင္းမႈကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ  ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ဥပေဒေတြကို လိုက္နာတာကပဲ ျဗဴ႐ိုကို လမ္းေၾကာင္းမွန္မွန္ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေရးစြက္ဖက္မႈမရွိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ေရးက လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီၾကားနာမႈ အတြင္း ေျပာပါတယ္။ သမၼတထရမ့္အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔မညီတာ ဒါမဟုတ္ က်င့္၀တ္မညီတာ တစ္ခုခုလုပ္ဖုိ႔ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုျပန္တံု႔ျပန္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးကေရးကို  ၾကားနာမႈအတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။  
 
 

Related News