တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း စီခၽြမ္ျပည္နယ္မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္အတြင္း ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ေဒသေတြကို ႐ိုက္ထားတဲ့ ၿဂိဳလ္ တုဓာတ္ပုံေတြ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳဇိုင္းဂူေကာင္တီမွာ ေျမၿပိဳတာေတြနဲ႔ လမ္းေတြပိတ္တဲ့အထိ ျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရးနဲ႔ အသံုးခ်ေရးစင္တာက ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။

က်န္းက်ာၿမိဳ႕နယ္ကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ခတ္တဲ့ ငလ်င္ပတ္၀န္းက်င္ (၂၁၁၆)စတုရန္းကီလိုမီတာ တစ္၀ိုက္ကပံုေတြကို စင္တာက ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ငလ်င္မလႈပ္ခင္နဲ႔ လႈပ္ၿပီးဓာတ္ပံုေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပတဲ့ပံုေတြမွာေတာ့ လမ္းေတြ ပိတ္တာနဲ႔ ေျမၿပိဳမႈေတြျဖစ္ပြားတာကို ျပသေနေပမဲ့ လူေနအိမ္ေတြနဲ႔အျခားအေဆာက္အအံုေတြမွာေတာ့ ထိခိုက္မႈနည္းခဲ့တာကို ျပသေနပါတယ္။

စင္တာဟာ ၿဂိဳလ္တုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ခံေဒသတြရဲ႕ ႐ုပ္ပံုေတြ ေလ့လာၿပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေနကူညီေရးနဲ႔ ငလ်င္အလြန္ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရးေတြအတြက္ အခုအခ်က္ အလက္ေတြကို မွ်ေ၀သြားမယ္လုိ႔ စင္တာက ေျပာပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပိတ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားအေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးေတြရဲ႕ အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရွင္းလင္းေရးလုပ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္လိုက္ၿပီလုိ႔ တ႐ုတ္ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။  

 

 

Related News