ဖိပရိုေနး ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္ေနတဲ့ၾကက္ဥတန္ခ်ိန္(၂၀)ခန္႔ကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာေရာင္းခ်ထားျပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ကုသေရးနဲ႔ အစားအစာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနကတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ျပဳတ္ျပီးအခြံႏႊာထားတဲ့ၾကက္ဥေတြကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ကိုယ္တိုင္ယူစနစ္က်င့္သံုုးတဲ့ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အဓိကေရာင္းခ်ေနၾကတာလိ႔ု ကုသေရးနဲ႔အစားအစာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနက ေျပာလုိက္တာပါ။ ဒိန္းမတ္ဟာ အစားအေသာက္ေတြထဲမွာ ဖိပ႐ိုေနးပိုသတ္ေဆးပါ၀င္ေနတယ္လို႔ေတြ႔ရွိရတဲ့ ဥေရာပထဲက ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ နယ္သာလန္နဲ႔ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွစ္ႏိုင္ငံအရာရွိေတြပူးေပါင္းျပီး စီးနင္းရွာေဖြမႈေတြအတြင္း နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ ခ်စ္ခ္ဖရန္႔က မန္ေနဂ်ာႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခံထားရပါတယ္။
 
ကုမၸဏီဟာ သူ႔ရဲ႕ၾကက္ေမြးျမဴၿခံေတြမွာ ဖိပ႐ိုေနးပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ နယ္သာလန္အစိုးရေရွ႕ေနေတြက ေျပာပါတယ္။ ၾကက္ဥေတြဟာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက အဓိက၀င္ေရာက္လာတာျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕တစ္၀က္က ဘယ္လ္ဂ်ီယံနဲ႔ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဘက္က ၀င္ေရာက္ လာတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးပါ၀င္တဲ့အစားအစာေတြမ်ားမ်ားစားခဲ့ရင္ စားသံုးသူေတြရဲ႕အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔လည္ပင္းကသိုင္းရြိဳက္အၾကိတ္ေတြကိုထိခိုက္ေစႏိုင္လုိ႔ ဒီပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳတာကို ဥေရာပမွာ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ 
 
ဒိန္းမတ္အစားအေသာက္စီမံခန္႔ခြဲေရးကေတာ့ျပည္သူေတြကိုထိတ္လန္႔တာေတြမျဖစ္ဖို႔တိုက္တြန္းထားျပီး  ဒီပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လူ႔က်န္းမာေရးကို အလြန္အမင္း ထိခိုက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ မတိုင္ခင္က လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတို႔က ထုတ္ကုန္တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း ဒီပိုးသတ္ေဆး သံုးထားတယ္ဆိုတဲ့ သဲလြန္စေတြ ေတြ႔ထားတယ္လို႔ သတင္းေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 
 
 
 

Related News