ကင္ညာႏိုင္ငံမွာ အခုတစ္ပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သမၼတ ကင္ညာတာ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံပါတယ္။ မဲရလဒ္ကို တရား၀င္ ေၾကညာၿပီးၿပီျဖစ္ေပမဲ့ အတိုက္အခံေတြဘက္က ကန္႔ကြက္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဂၤါေန႔တုန္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ လက္ရွိသမၼတ ကင္ညာတာဟာ သမၼတအျဖစ္ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရၿပီလုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။
 
မစၥတာ ကင္ညာတာဟာ ၿပိဳင္ဘက္ ရီလာ အုိဒင္ဂါကို (၅၄.၃)မဲ၊ (၄၄.၇)မဲ အနိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုအႏိုင္ရရိွေၾကာင္းေၾကညာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ မစၥတာ ကင္ညာတာက အတိုက္အခံကိုေထာက္ခံသူေတြကိုလည္း စည္းလံုးၾကဖု႔ိ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတိုက္အခံေတြဘက္ကေတာ့ မဲရလာဒ္ေတြဟာ မပိမရိဟန္ေဆာင္ ထားတဲ့ လုပ္ကြက္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ေျပာဆိုေ၀ဖန္ထားၿပီး မဲရလဒ္ေတြကို ပယ္ခ်ထား ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီမဲရလဒ္ေတြကို ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြက ေထာက္ခံထားပါတယ္။ မစၥတာ ကင္ညာတာကလည္း အခုေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ယံုၾကည္မႈျပည့္၀တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပ ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။
 
အတိုက္အခံအင္အားစုေတြမ်ားတဲ့ ခီဆုမူၿမိဳ႕ႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏိုင္႐ိုဘီက လက္လုပ္ လက္စား ရပ္ကြက္ေတြမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္ကို ေဒါသတႀကီးတုန္႔ျပန္ေနၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခ်ိဳ႕ တိုက္ခိုက္ခံ ရတာေတြျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵျပသူေတြကို ရဲေတြက မ်က္ရည္ယိုဗံုးသံုးၿပီး လူစုခြဲခဲ့ရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အတုိက္အခံသမၼတေလာင္း မစၥမာ အိုဒင္ဂါကိုေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မစၥတာ အိုဒင္ဂါႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သူတုိ႔ရယူထားတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပၿပီး အခိုင္အမာေျပာ ထားပါတယ္။ ကင္ညာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ အတိုက္အခံေတြဘက္က ထုတ္ျပန္လာတဲ့ရလဒ္ေတြဟာ တရားမ၀င္ သလို တြက္ခ်က္မႈပိုင္းမွာ အမွားေတြရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 
 
 
 

Related News