အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တိုးျမွင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အာရပ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေရးအျပင္ ႏိုင္ငံေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုပါ ပိုၿပီးခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္သြားဖို႔ရွိေနတယ္လို႔ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုကိုႏိုကေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက အခုလိုေျပာလိုက္တာပါ။  တာ႐ိုကိုႏိုက အေရွ႕ အလယ္ပိုုင္းေဒသနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရကက်င့္သံုးမယ့္မူ၀ါဒကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑အျပင္ နည္းပညာက႑ေတြမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္း တစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာ ဘာရိန္းႏိုင္ငံမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသလံုၿခံဳေရးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္မယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာထားပါတယ္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၅)သန္း နီးပါးတန္ဖိုးရွိတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီေတြေပးသြားမယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ကတိျပဳေျပာဆို ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက ၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ပိုၿပီးခိုင္မာေစမွာျဖစ္မယ္လို႔ တာရိုကာႏိုကေျပာပါတယ္။

 

Related News