ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္တာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ဟြာရန္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတစ္ခုကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္မွာ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ 

Related News