အေမရိကန္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး တြန္ပ႐ိုက္စ္ဟာ အစိုးရလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ သြားလာရတဲ့ခရီးစဥ္ေတြမွာ  ကုန္က်စရိတ္မ်ားတဲ့ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္စီးနင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရခ်ိန္မွာပဲ ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္စာတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့အခုလို အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ိဳးေပၚလာတာကို သေဘာမက်ဘူးလုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာဆိုၿပီး တစ္နာရီအၾကာမွာပဲ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္မႈ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ သီးသန္႔ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ကုန္က်ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၂၀၀၀)နီးပါးကို ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ ပ႐ိုက္စ္က အေစာပိုင္းမွာ ကတိေပးထား ပါတယ္။
 
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကေတာ့ ပ႐ိုက္စ္ဟာ လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ လူထုအျမင္မွာ ေထာက္ျပစရာရွိတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးလုပ္ခဲ့တာကို သေဘာမက်ဘူးလုိ႔ ေျပာထား ပါတယ္။ ပ႐ိုက္စ္ကေတာ့ ေမလကတည္းက စီးနင္းခဲ့တဲ့ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ စီးနင္းခဲ့မႈ (၂၆)ႀကိမ္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္သူေတြရဲ႕ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသိန္း အထိ ကုန္က်ခဲ့မႈကိုအေစာပိုင္းမွာ အေစာပိုင္းေတာင္းပန္ထားပါတယ္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြကို ေဆာင္ရြတ္ရသူေတြကလြဲလုိ႔ အေမရိကန္အစိုးရအရာရွိေတြဟာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ စီးနင္းခြင့္ ရွိထားပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေနာက္ထပ္ သံုးဦးဟာလည္း လုပ္ငန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ စီးနင္းခဲ့မႈအတြက္ စံုစမ္းခံေနရပါတယ္။
 
 

Related News