မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ဆာဘ၊ဆီလန္ေဂါနဲ႔ ပီရက္ခ္ျပည္နယ္ေတြမွာ စီးနင္းရွာေဖြမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီစီးနင္းရွာေဖြမႈေတြအတြင္း အၾကမ္းသမားေတြနဲ႔ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ယူဆရသူ (၈)ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News