ဘရာဇီးအိုလံပစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ကားလို႔စ္ႏ်ဳ႕ဇ္မန္းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရီရိုအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ မဲ၀ယ္ယူမႈျဖင့္ ဘရာဇီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ (၇၅) ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႏ်ဳ႕ဇ္ မန္းသည္ ဘရာဇီးအိုလံပစ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္အေမရိကတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခြင့္ရရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏ်ဳ႕ဇ္မန္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ႏုိင္ငံတကာအိုလံပစ္ေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းပါပါမက္ဆာတာဒီရက္အား လာဘ္ ေငြေဒၚလာ (၂) သန္းေပးအပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။

၄င္း၏ေနအိမ္အား စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အား သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ယခုလတြင္လည္း ေနအိမ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စာရြက္စာတမ္းသက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏ်ဳ႕ဇ္မန္းႏွင့္အတူ ဘရာဇီး အိုလံပစ္ေကာ္မတီ၏ အေထြေထြဒါရိုက္တာျဖစ္သူ လီယိုနာဒိုဂရီနာကိုလည္း ဖမ္းဆီးကာ ရီရိုဒီဂ်ေနးရိုးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ဘင္နီဖီတာအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးအား အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏ်ဳ႕ဇ္မန္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၀) စုႏွစ္တာကာလအတြင္း (၄၅၇) ရာခုိင္ႏႈန္း အထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

 

 

Related News