စပိန္ဗဟိုအစိုးရဟာ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသကို ေပးထားတဲ့ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အခြင့္အာဏာကို ျပန္သိမ္းၿပီး တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစီအမံေတြကို ဒီကေန႔မွာေၾကညာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ အခုအစီအစဥ္ကို စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီရာနို ရာဂၽြိဳင္းက ေၾကညာလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ ကတ္တလန္ေဒသကို စပိန္ႏိုင္ငံထဲကေန လြတ္လပ္ေရးရယူမယ့္ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲအၿပီးမွာ ဗဟိုအစိုးရဘက္က တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။
 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အခုေျခလွမ္းကို စပိန္ဘုရင္ ဖီးလစ္က ေထာက္ခံဖုိ႔လိုေနတာျဖစ္ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံစည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔အစိုးရကို ေထာက္ခံတဲ့ စကားေတြကို ဘုရင္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိမွာ အမ်ိဳးသားနယ္နိမိတ္ကေန ခြဲထြက္မယ့္ လက္မခံႏိုင္တဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လုိ႔ ဘုရင္ဖီးလစ္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳတာ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုေလးစား တာနဲ႔ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တန္ဖိုးစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီေျဖရွင္းသြားမယ္လုိ႔ ဘုရင္ဖီးလစ္ကဆိုပါတယ္။
 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂၽြိဳင္းကေတာ့ ကတ္တလန္ေဒသနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းမႈကို သိသိသာသာျမင္ေတြ႔ႏိုင္မယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ဒီေန႔မွာေခၚယူဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ ဥပေဒ မစိုးမိုးႏိုင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ ကတ္တလန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအေရးမွာ ဗဟိုအစိုးရက အစီအမံေတြခ်မွတ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
 
လက္ရွိ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသေခါင္းေဆာင္ ခြဲထြက္ေရးလိုလားသူ ပူဒီမြန္႔နဲ႔ သူ႔၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားၿပီး အစားထိုးအပ္ခန္႔တာနဲ႔ ကတ္တလန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာက်င္းပတာမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကိုေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။
 
 

Related News