ကိုေဘးစတီးကုမၸဏီဟာ ကုမၸဏီထုတ္ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွားယြင္းေဖာ္ျပတ့ဲ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုမၸဏီရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံထားရတယ္လုိ႔ ကုမၸဏီအရာရွိ ေတြက ေျပာပါတယ္။

ကုိေဘးစတီးကုမၸဏီမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြမွာ အခ်က္အလက ္မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေပၚ ထုတ္ေပး ထားတဲ့ ဂ်ပန္စက္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းလက္မွတ္ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခံထားရတယ္လုိ႔ ကုမၸဏီကေျပာပါတယ္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရည္အေသြး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ေၾကးနီထုတ္ကုန္တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ထုတ္ေပးထားတဲ့လက္မွတ္ကို ျပန္ လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့တာလို႔ ကုမၸဏီအရာရွိေတြကေျပာပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ကုန္ေတြကို တုိက်ိဳအနီးနားက ခါနာဂါ၀ါ စီရင္စုနယ္မွာရွိတဲ့ ကိုေဘးကုမၸဏီလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီဟာ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ ေၾကးနီထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလက္မွတ္ဟာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈနဲ႔အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးတဲ့ လက္မွတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လည္ပတ္မႈစတင္တဲ့အခါ အဲဒီလက္မွတ္ရဖုိ႔ လိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ထပ္ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ အခုလို အာမခံခ်က္လက္မွတ္ျပန္႐ုတ္သိမ္းခံရဦးမယ္ဆိုရင္ ကိုေဘးစတီးလုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ NHK သတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အမွားအယြင္းေတြလုပ္ေဆာင္ ထားတာကို ထပ္မံေတြ႔ရွိထားတယ္လုိ႔ ကိုေဘးအရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအမွားအယြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထဲမွာ စာရင္းပိုင္းဆိုင္ရာမမွန္မကန္လုပ္တာနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လိုအပ္တဲ့အႀကိမ္ထက္အရည္ေသြးစစ္ေဆးမႈ အျပည့္အ၀ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ပါ၀င္ပါတယ္။

 

 

Related News